Rookvrije generatie

Roche wil bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. We doen dat niet alleen door de ontwikkeling en productie van innovatieve medicijnen, maar ook door de kwaliteit en vernieuwing van de zorg in Nederland te stimuleren. Het voorkómen van ziektes is daar wat ons betreft een belangrijk onderdeel van en daarom vinden we het belangrijk om mee te werken aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Lees meer

Martini Ziekenhuis opent polikliniek voor palliatieve zorg

Het Martini Ziekenhuis begint met een polikliniek voor alle patiënten in hun laatste levensfase om beter in te spelen op de wensen en behoeften van patiënten.

Lees meer