Rookvrije generatie

Roche wil bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. We doen dat niet alleen door de ontwikkeling en productie van innovatieve medicijnen, maar ook door de kwaliteit en vernieuwing van de zorg in Nederland te stimuleren. Het voorkómen van ziektes is daar wat ons betreft een belangrijk onderdeel van en daarom vinden we het belangrijk om mee te werken aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Lees meer

Fit for Work ziet werknemers met mogelijkheden

De missie van Fit for Work is om werkgevers en werknemers praktische ondersteuning en informatie te bieden op het gebied van werkbehoud, de politiek uit te dagen tot ondersteunend overheidsbeleid en de zorgsector te stimuleren om dusdanige zorg en begeleiding te bieden dat die de arbeidsparticipatie ten goede komt. De ruim vijfentwintig partners van Fit for Work zijn onder meer ervaringsdeskundige werknemers, zorg- en hulpverleners, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en onderzoekers. Samen ontwikkelen ze uiteenlopende initiatieven om werken met een chronische aandoening steeds meer mogelijk en vanzelfsprekend te maken.

Lees meer