ALECENSA geeft eerstelijns effectiviteit van 34,8 maanden mPFS vs 10,9 maanden mPFS met crizotinib bij patiënten


ALEX-studie: update van effectiviteits- en veiligheidsdata

De bijgewerkte data (data cutoff: 1 december 2017) bevestigden de superieure effectiviteit van alectinib in vergelijking met crizotinib aangetoond in de primaire analyse (primaire data cutoff: 9 februari 2017). Hierbij was het risico op ziekteprogressie of sterfte 57% (ITT ; gestratificeerd HR = 0.43, 95% CI: 0.32-0.58) en de mediane progressievrije overleving (primair eindpunt: door de onderzoeker beoordeeld PFS) 34,8 maanden bij patiënten behandeld met alectinib versus 10,9 maanden bij degenen die crizotinib kregen1. Ondanks de significant langere behandelingsduur (Tx) met alectinib (27,0 m vs. 10,8 m), was het aantal patiënten met graad 3-5 AE's (44,7% versus 51,0%), AE’s die leidden tot dosisverlaging (16,4% versus 20,5%) of onderbreking (22,4% versus 25,2%) lager met alectinib versus crizotinib. Het aantal patiënten met AE’s leidend tot stopzetting van behandeling: 13,2% per arm. Fatale AE's: 5% crizotinib (2 Tx-gerelateerde AE's) en 4% alectinib patiënten (0 Tx-gerelateerd)1.

Indicaties
Alecensa is zowel geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) als voor de behandeling van volwassen patiënten met ALK-positieve gevorderde NSCLC die eerder behandeld zijn met crizotinib2.

Dosering
De aanbevolen dosering van Alecensa is 600 mg (4 capsules van 150 mg) tweemaal daags ingenomen met voedsel (totale dagelijkse dosis van 1200 mg). Behandeling met Alecensa moet worden voortgezet tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit1.

Add-on
Met ingang van 1 januari 2017 worden add-on geneesmiddelen gedeclareerd met behulp van een ZI-nummer uit de G-standaard. Bij declaratie van Alecensa kan er gebruik gemaakt worden van de volgende ZI-nummers:

Type verpakking Productomschrijving           
ZI-nummer
Blister
Alecensa capsules 150 mg (224 stuks) 16333225

Indicatiecode bij Add-on
Daarnaast is per 1 januari 2017 de indicatiecode geïntroduceerd, deze wordt meegestuurd in de declaratie richting de zorgverzekeraar. Bij declaratie van Alecensa kan er gebruik gemaakt worden van de volgende indicatiecode3:
 

Indicatie Indicatiecode         
Omschrijving indicatiecode
Eerstelijnsbehandeling bij ALK-positieve gevorderde NSCLC 1495
1e lijnsbehandeling van ALK-positief gevorderd NSCLC bij volwassenen, monotherapie
Tweedelijnsbehandeling bij ALK-positieve gevorderde NSCLC 1396 ALK-positieve gevorderde NSCLC bij volwassenen die eerder zijn behandeld met crizotinib

Bestellen
Alecensa verpakkingen dienen bij Roche Nederland B.V. te worden besteld via woerden.logistics@roche.com of eventueel per fax: 0348-438001 onder vermelding van de EANbestelcode.
 

Type verpakking Productomschrijving           
ZI-nummer
Blister
Alecensa capsules 150 mg (224 stuks) 8711543980200

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de online chat (rechtsonder in uw beeldscherm) of met de afdeling Medische Informatie (tel. 0348-438171 of per e-mail via woerden.medinfo@roche.com).

Referenties
1. Camidge DR, et al. Updated efficacy and safety data from the global phase III ALEX study of alectinib (ALC) vs crizotinib (CZ) in untreated advanced ALK+ NSCLC. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 9043)
2. Alecensa samenvatting van de productkenmerken. www.roche.nl/alecensa
3. http://www.add-on-2017.nl/tabellen

 

 

 

NL/ALC/1806/0015

Meer over Alecensa

▼Alecensa® (alectinib) is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl of ons contactformulier.